Velkommen til et virtuelt visningshjem

Stort atrium med benker, innendørsbalkonger og trær

uu forklart viser hva uu betyr og hvordan inngår i gode boligløsninger for alle.

Montasje av passfoto av 20 mennesker

Målgrupper har eksempler på funksjonsnedsettelser og konsekvenser av disse for teknologier og boligen.

Montasje av diverse hvitevarer

Teknologi har eksempler på velferds- og hverdags­tek­nologier for dem som gjør anskaffelser.

3-dimensjonalt hjem med mange rom, sett fra oven

Hus og rom tar opp krav til tilgjengelige boenheter.

To tannhjul inntil hverandre

Standarder gir oversikt over relevante standarder for planleggings- og innkjøpsprosesser.

Fire steinblokker i balanse

Gevinstrealisering omtaler samfunnsmessige og individuelle gevinster av uu.

Mennesker foran og bak en betjent skranke

Tjenestedesign beskriver elementer for å levere tjenester der velferds- og hverdagsteknologi inngår.

Norske pengesedler og mynter

Innkjøp berører anskaffelsesprosessen med brukermedvirkning for å oppnå uu.

uu av velferdsteknologi i universelt utformede hjem