Standarder

Standarder er tekniske spesifikasjoner som beskriver hvordan ulike objekter skal kunne defineres på en entydig måte, for eksempel mål og vekt, eller som beskriver arbeidsmetoder, for eksempel kvalitetsstyring i en bedrift.

Standarder blir vanligvis utviklet og vedlikeholdt av en standardiseringsorganisasjon på nasjonalt, europeisk eller globalt plan. Organisasjoner som arbeider med standardisering i Norge er  Standard Norge, NEK (Norsk Elektroteknisk Komite) og Nkom (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet).

Les gjerne om standardiseringsprosessen på Standard Norges nettside.

Norske og internasjonale standarder for universell utforming omfatter en rekke områder. Under dette menyvalget fins nærmere beskrivelser av de ulike standardene som er aktuelle for universell utforming og/eller velferdsteknologi.

Under dette menyvalget finner du både en kort beskrivelse av standardiseringprosessen og referanser til relevante standarder.

uu av velferdsteknologi i universelt utformede hjem