Hverdagsteknologier

Hverdagsteknologi (åpnes i nytt vindu) er teknologi som benyttes i hverdagen og har forskjellige formål, som:

 • Trygghet og sikkerhet
 • Kommunikasjon
 • Klesstell og rengjøring
 • Matlaging
 • Velvære
 • Helse, fysisk aktivitet
 • Struktur, f.eks. kalender og huskelister
 • Støtte til fritidsaktiviteter (åpnes i nytt vindu), f.eks.:
  • Kommunikasjon om felles interesser, f.eks. via videkonferanser
  • Tilhørighet og deling, f.eks. i lukkede grupper på sosiale medier
  • Spill og lek
  • Skaperglede og kreativitet
Husholdningsmaskiner for kjøkkenet
Hverdagsteknologi er gjerne såkalt hyllevare. Det er teknologi som vi møter i hverdagen.

Hverdagsteknologi kan også gis en mye bredere definisjon, som for eksempel den som brukes av Norges Blindeforbund: «Med hverdagsteknologi menes all teknologi vi møter i hverdagen, fra mikrobølgeovn til mobiltelefoner, heis, publikumsterminaler, digitale informasjonstavler med mer.» Men det er de samme kravene til universell utforming av løsningene som gjelder, for eksempel til informasjons- og kommunikasjonsteknologi.

I prosjektet Universell utforming av hverdagsteknologier for eldre delte for eksempel Karde AS inn slike produkter i tilsvarende kategorier og vurderte universell utforming i forhold til hver produktgruppe.

I denne nettressursen definerer vi hverdagsteknologi som teknologi som alle kan ta i bruk selv, på eget initiativ for å forenkle sitt dagligliv og som benyttes primært i forhold til bolig og den enkeltes mulighet til funksjon.

Et typisk trekk i de nordiske landene er at mange eldre (og dagens yngre) mennesker har økonomi til selv å anskaffe seg teknologi for å fungere bedre. Mens 25 % av framtidens eldre kun vil ha offentlig alderspensjon, vil 75 % i tillegg ha tilleggspensjoner og egne oppsparte midler. De vil dermed kunne skaffe seg teknologi ved siden av den som skaffes av det offentlige og kreve valgfrihet til å gjøre dette — med andre ord hverdagsteknologi. I tillegg vil teknologien (hyllevarene) i framtiden også bli stadig billigere.

Hjem

uu av velferdsteknologi i universelt utformede hjem