Om oss


Virtuelt visningshjem er et samarbeidsprosjekt mellom Universell Utforming AS og Karde AS.

Universell Utforming AS

Universell Utforming AS (åpnes i nytt vindu) tilbyr rådgivning knyttet til universell utforming av bygg og uteområder, transport og infrastruktur, tjenester, relevant lovgivning og IKT knyttet til ovennevnte områder.

Prosjektleder Rudolph Brynn (e-postapplikasjon åpnes)

Universell Utforming AS
Storgata 17
0184  Oslo

Tlf. 474 65 767


Gammel nedslitt postkasse

Karde AS

Karde AS  (åpnes i nytt vindu) tilbyr rådgivning, ledelse og utvikling innen IKT til næringslivet, offentlig sektor samt frivillige organisasjoner og andre virksomheter.  Mennesker med kognitive  funksjonsnedsettelser er ett av våre spesialistområder.

Kardes prosjektansvarlig Riitta Hellman (e-postapplikasjon åpnes)

Karde AS
Postboks 69 Tåsen
0801  Oslo

Tlf. 982 112 00

Hjem

uu av velferdsteknologi i universelt utformede hjem