Om nettstedet

Nettstedet er utviklet med finansiering fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets tilskuddsordning for kunnskapsutvikling, kompetanseheving og informasjon innen universell utforming.

  Bufdir sin logo med to stiliserte profiler av menneskehode og tekst Bufdir

Et premiss for nettressursen Virtuelt visningshjem er antakelsen om at det er et behov for større vektlegging av universell utforming når det gjelder tilbud og bruk av velferdsteknologi i boliger både hos bestillere, leverandører og tjenesteutøvere.

Hjem

uu av velferdsteknologi i universelt utformede hjem