Gevinstrealisering

Velferdsteknologi

Kvikk-guide til velferdsteknologi  (åpnes i nytt vindu) fra Nasjonalt velferdsteknologiprogram  (åpnes i nytt vindu). Veilederen er rettet  mot dem som skal arbeide med innføring av velferdsteknologi.
Veilederen er basert på erfaringer fra kommuner i
Nasjonalt velferdsteknologiprogram (åpnes i nytt vindu) som har fått velferdsteknologi til å bli en del av daglig drift.

Gevinstrealisering

Gevinstrealiseringsrapporter (åpnes i nytt vindu) fra Nasjonalt velferdsteknologiprogram, Helsedirektoratet:

Norske pengesedler
En gevinst er en positiv effekt av noe. Begrepet omfatter både kvantitative gevinster som f.eks. økonomiske besparelser fra effektivisering og kvalitative gevinster som f.eks. bedre kvalitet på tjenester eller økt tillit.
Hjem

uu av velferdsteknologi i universelt utformede hjem