Målgrupper

Her presenterer vi noen eksempler på nedsatt funksjonsevne og aspekter som kan være viktig å ta hensyn til i boligdesign for den aktuelle beboeren. Med andre ord har nedsatt funksjonsevne konsekvenser for utformingen av en bolig og dens funksjoner. Mange av løsningene er selvsagt også gode for de aller fleste.

Montasje av 25 passfoto av veldig forskjellige mennesker
Vi er alle i målgruppen for universelt utformede løsninger. Det er imidlertid svært viktig å ta hensyn til mennesker med nedsatt funksjonsevne, enten det er midlertidig eller vedvarende.

Når en bolig skal utformes og fylles med løsninger, er vår anbefaling at de involverte «beslutningstakere» fordyper seg i den aktuelle funksjonsnedsettelsen og analyserer muligheter — gjennom universelt utformede løsninger — til å forenkle hverdagen og øke selvstendigheten til beboeren.

Vi anbefaler dette som en metode for å skaffe kunnskap om universell utforming i en bolig.  Dette gjelder både for normalt fungerende personer og mennesker med nedsatt funksjonsnivå.  Veien går fra typiske problemstillinger til konsekvenser av disse uu av velferdsteknologi og bolig.

En god tilleggsmetode er å bruke personas (åpnes i nytt vindu), dvs. innbilte personer som utvikles for å forstå mennesker i ulike målgrupper og deres ønsker og behov.

Selv om vi her går inn på spesielle utfordringer, vil løsninger som er nødvendige for noen være et gode for de aller fleste, om ikke alle.

Videre, på siden Ressurser har vi laget en liste over service- og interesseorganisasjoner. Deres nettsider tilbyr informasjon som kan benyttes metodisk i en analyse- og planleggingsfase slik eksemplene her illustrerer.

Trykk på en lenke under for å gå direkte til eksemplene på funksjonsnedsettelser og analysene av hvilke konsekvenser den aktuelle funksjonsnedsettelsen kan ha for uu av velferdsteknologi og bolig:

Autismespekterforstyrrelse (ASF)
Demens
Utviklingshemning

Synshemning
Hørselshemning
Bevegelseshemning

Autismespekterforstyrrelse (ASF)

Typiske problemstillinger

 • vansker med gjensidig sosialt samspill
 • kommunikasjonsvansker
 • repeterende atferd
 • fra alvorlig utviklingshemning og svært lite språk til gode intellektuelle evner og normalt språk

Konsekvenser for uu av velferdsteknologi og bolig

 • som for mennesker med utviklingshemning, når utviklingshemning er en problemstilling (se eget punkt).

Demens

Typiske problemstillinger

 • kognitiv funksjonsnedsettelse generelt
 • svekket hukommelse (ofte svekkes korttidshukommelsen først)
 • konsentrasjonsvansker
 • tap av dømmekraft
 • nedsatt evne til planlegging og problemløsing, gjennomføring av oppgaver
 • nedsatt orienteringsevne, nattevandring
 • språkvansker
 • nedsatt funksjon i det daglige liv
 • ensomhet og kjedsomhet, manglende sosial kontakt
 • stillesitting, tiltaksløshet
 • utagering på den ene siden, tristhet og depresjon på den andre siden
 • underernæring (glemmer å spise, føler ikke sult)
 • nedsatt syn og hørsel (også aldersrelatert)

Konsekvenser for uu av velferdsteknologi og bolig

 • teknologier som understøtter struktur (kalender, påminnelser o.l.)
 • teknologier som understøtter medisineringsplanen
 • teknologier som understøtter hukommelsen på spesifikke områder, f.eks. prosedyrer, gjenkjenning av nære personer o.l.
 • løsninger som understøtter trinnvis gjennomføring av oppgaver eller aktiviteter (digitale eller analoge/manuelle)
 • løsninger som understøtter gjenfinning i hjemmet (digitale eller analoge/manuelle)
 • adgang til teknologi for orientering og veifinning ute (lokasjonsteknologi)
 • løsninger som understøtter orientering og romoversikten i hjemmet (digitale eller analoge/manuelle), f.eks. ved hjelp av farger og siktlinjer
 • evt. løsninger som fins under punktene ‘Synshemning’ og ‘Hørselshemning’ på denne siden
En eldre persons hender som kutter grønnsaker.
Mennesker med demens kan bo lenger i eget hjem med godt planlagte boligløsninger som støtter hverdagens aktiviteter.

Utviklingshemning

Typiske problemstillinger

 • kognitiv funksjonsnedsettelse generelt
 • lese-, skrive- og lærevansker
 • utfordringer med struktur (holde orden på og gjennomføre daglige aktiviteter)
 • orienteringsvansker (spesielt ute); veifinning kan være et problem
 • utfordringer med situasjonsforståelse, «sosial kompetanse»
 • nedsatt finmotorikk
 • nedsatt syn
 • ensomhet og kjedsomhet, manglende sosial kontakt
 • mangel på fysisk aktivitet, stillesitting (fører til overvekt)
 • usunt kosthold (fører til overvekt)
Ungt par med utviklingshemning
Mange mennesker med utviklingshemning mestrer å bo i sitt eget hjem. Én forutsetning er boliger som er universelt utformet.

Konsekvenser for uu av velferdsteknologi og bolig

 • god belysning
 • tydelig og robust betjening av elektriske/digitale apparater og innretninger
 • teknologier som understøtter struktur (kalender, påminnelser o.l.)
 • teknologier som forenkler oppgaver eller aktiviteter (f.eks. i forbindelse med personlig hygiene, matlaging, klesstell osv.)
 • løsninger (f.eks. e-læring) som fokuserer på overvekt, mosjon og sunt kosthold
 • løsninger som understøtter trinnvis gjennomføring av oppgaver eller aktiviteter (digitale eller analoge/manuelle)
 • løsninger som understøtter orden i hjemmet (digitale eller analoge/manuelle), f.eks. visuell hjelp til plassering av gjenstander
 • adgang til teknologi for orientering og veifinning ute (lokasjonsteknologi)
 • evt. løsninger som fins under punktene ‘Synshemning’ og ‘Hørselshemning’ på denne siden

Synshemning

Typiske problemstillinger

 • vansker med å orientere seg
 • utfordringer med å bruke elektronisk utstyr som ikke er tilgjengelig
 • kan ikke lese papirbasert informasjon
 • kan ikke bruke berøringsskjerm uten at det er tekst til tale funksjon
 • vansker med å bruke betjeningsknapper som går i ett med overflaten, f.eks. på en vaskemaskin
 • utsatt for ulykker i boliger med trapper, glassflater osv.
 • hvis aldersrelatert synshemning, eller ervervet i voksen alder, vansker med å klare seg i hverdagen
 • fare for isolasjon

Konsekvenser for uu av velferdsteknologi og bolig

 • oversiktlig møblering av bolig som gjør det lett å orientere seg
 • bruk av taktile trykknapper på husholdningsmaskiner
 • tekst til tale på digital formidling av informasjon
 • digital tekst må kunne forstørres
 • universell utforming av IKT
 • papirbasert informasjon må foreligge elektronisk eller i punktskrift
 • frosting av glassflater
 • god merking av trapper
 • tastatur for betjening av datamaskiner

Hørselshemning

Typiske problemstillinger

 • alarmer, dørklokke, telefon osv. oppfattes ikke
 • problemer med gjenklang i boligen
 • kommunikasjon – stress med å følge med på samtaler
 • visuelt forstyrrende elementer som hindrer bruken av synet som informasjonskanal
 • ventilasjonsanlegg og husholdningsmaskiner som lager støy
 • etterklangstiden er for lang og bakgrunns­støyen i rommet dominerer lydbildet

Konsekvenser for uu av velferdsteknologi og bolig

 • synlige alarmer, eventuelt følbare vibrerende (f.eks. i seng)
 • sørge for gode akustiske forhold i boligen, unngå gjenklang
 • installasjon av teleslynge
 • visuell informasjon som alternativ til lydbasert
 • lydutjevningsutstyr
 • gode lysforhold
 • gummiknotter eller liknende under bord- og stolbein

Bevegelseshemning

Typiske problemstillinger

 • hindringer i ikke-tilgjengelige boenheter, som terskler, for smale dører osv. eller for liten snusirkel for rullestol
 • for liten plass på toalett, for lang avstand til vaskeservant
 • for stor brukshøyde på benker, bord og annet
 • vanskelig tilgang til kraner, kjøkkenskap og annet pga. rekkevidde fra rullestol
 • heis som er i ustand
 • problemer med tilgang til balkong, garderobe og andre steder i boligen
 • manglende følelse i hender og fingre gjør det vanskelig å benytte f.eks. fjernkontroll
Ung smilende mann i rullestol som drikker kaffe
Boligtekniske løsninger som tilfredsstiller kravene om universell utforming er gjerne gode for mennesker med bevegelseshemning og alle andre.

Konsekvenser for uu av velferdsteknologi og bolig

 • smarthusteknologi som kompenserer for utfordringer med rekkevidde, omgivelseskontroll og annet
 • bolig må så langt det er mulig følge krav om tilgjengelig boenhet i byggteknisk forskrift (TEK 17) (åpnes i nytt vindu)
 • alternative løsninger for fjernkontroller av omgivelsene, som lys, temperatur osv. i henhold til brukerbehov
 • montere kraner og annet utstyr i tilgjengelig rekkevidde
 • automatisk døråpner
 • montering av trappeheis, løfteplattform eller rampe
 • utskifting av badekar til spesielt tilpasset dusjløsning
 • montere støtteordninger på vegg eller gulv
 • montere heismekanisme for hev-/senkbar kjøkkeninnredning
 • godt system for å påkalle assistanse

Hjem

uu av velferdsteknologi i universelt utformede hjem